Bieszczady na weekend (27 of 32)
Dzień III - Panoramka

Panoramka