Bieszczady na weekend (30 of 32)
Dzień III - Beskid Niski, góra dół aż do samego Krakowa.

Beskid Niski, góra dół aż do samego Krakowa.